Privacyverklaring Mensendieck Roosendaal

Mensendieck Roosendaal  gevestigd aan Gezellelaan 18 b,
4707 CD Roosendaal en Bergrand 232, 4707 AT Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Registratie

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt er door uw therapeut, een registratie bijgehouden van uw medische, behandel- en administratieve gegevens.

Uw oefentherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om en handelt hierbij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

  • Behalve de oefentherapeut die u behandelt heeft alleen een eventuele waarnemer toegang  tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen.  Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Jongeren

Jongeren jonger dan 16 jaar hebben toestemming van hun ouders nodig om gegevens vast te leggen in ons systeem.

Bewaartermijn

Mensendieck Roosendaal hanteert de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar na beëindiging van de behandeling.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mensendieck Roosendaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..